مطلب بلاگ : فصلنامه باغ نظر| شماره 42| آذر 95

توضیحاتی درباره فصلنامه باغ نظر| شماره 42| آذر 95

فصلنامه باغ نظر| شماره 42| آذر 95

پاییز 1395

به وسیله archiplus


-فهرست مطالبی که در این شماره آمده است به شرح زیر می باشد:


1. کندوکاوی پدیدارشناسانه در راستای شناخت یک انگاره کهن در معماری ایرانی- اسلامی| ناصر براتی؛ الهام کاکاوند


2. بررسی جایگاه خیال و اسطوره در نقاشی قهوه‌خانه‌ای (روش ژیلبر دوران)| نجیبه رحمانی؛ صفرعلی شعبانی خطیب


3. بازشناسی فرم معماریِ :آرامگاه «غازان» در مجموعه ابواب البریِ غازانیه و نقش آن در روند تحولات شهرسازی ِ ایرانی| امین مرادی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ بهروز عمرانی


4. بررسی رابطه تطبیقی واژه لوگوس از منظر هراکلیتوس و نشان چلیپا در اندیشه ایرانیان| سمیه صفاری احمدآباد؛ محمدرضا شریف زاده


5. چشمه علی دامغان و علل تقدس آن| سیده پروانه غضنفری؛ میترا کریمی


6. پیوندهای هنر و سیاست در عصر قاجار و پیامدهای‌آن| زهرا علیزاده بیرجندی؛ اکرم ناصری


7. معماری و موسیقی تعلیمی در زورخانه| سیدسبحان افسریان


8. قدرت و مقاومت در بازنمایی پیکره زن در آثار اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران| گیتا مصباح؛ زهرا رهبرنیا


منبع: فصلنامه باغ نظر| فصلنامه علمی پژوهشی در زمینه پژوهش های نظری هنر

  


دیدگاه ها
پدید آورنده

مخفی

ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید. پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می شود

بازگشت به بخش قبل

بستن
شروع بخش های دیگر آرچی پلاس ارتباط با ما