مطلب بلاگ : دو ماهنامه معمار| شماره ۱۰۶| آذر و دی ۱۳۹۶

توضیحاتی درباره دو ماهنامه معمار| شماره ۱۰۶| آذر و دی ۱۳۹۶

دو ماهنامه معمار| شماره ۱۰۶| آذر و دی ۱۳۹۶

ویژه جایزه معمار ۹۶

به وسیله archiplus

دو ماهنامه معمار
معمار ۱۰۶
آذر و دی ۱۳۹۶

-آنچه در این شماره آمده است:


• گزارش داوري جایزه معمار

برندگان
• گروه مسكوني تك‌واحدي
• گروه مسكوني آپارتماني
• گروه بازسازي
• گروه عمومي

تقديرشدگان
• گروه مسكوني تک‌واحدی
• گروه مسكوني آپارتماني
• گروه بازسازي
• گروه عمومي

نامزدها
• گروه مسكوني تک‌واحدی
• گروه مسكوني آپارتماني
• گروه بازسازي
• گروه عمومي

نيمه‌نهايي
• گروه مسكوني تك‌واحدي
• گروه مسكوني آپارتماني
• گروه بازسازي
• گروه عمومي


منبع: مجله معمار

دیدگاه ها
پدید آورنده

مخفی

ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید. پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می شود

بازگشت به بخش قبل

بستن
شروع بخش های دیگر آرچی پلاس ارتباط با ما