پروژه معماری : خانه ی آذربا

تصاویر و اطلاعات کاملی از پروژه خانه ی آذربا

پروژه ها

خانه ی آذربا

تهران، استان تهران، ایران

خانه ی آذربا از جمله کارهای موفق ایرج کلانتری در زمینه معماری مسکن است، خانه بر روی زمینی باریک، دراز و شیب دار به ابعاد تقریبی 25*100 متر ساخته شده است. فضا همچنان در جهات و سطوح مختلف و حول کانونی که مانند کانون یا کانون های مسکن سنتی ایرانی، ثابت و ایستا نیست، در پویش است. در مسکن سنتی، حیاط یا ایوان کانون توجه یا مرکز جهت گیری فضاهای اطراف است. بین خود اتاق ها هم اتاق وسط یا چنددری اتاق های طرفین را به سوی خود جهت می دهد. وضع فضا ها نسبت به هم مُقوم ثبات و قرار است، در حالی که در کارهای کلانتری ارتباط فضاها با هم مواج، پیچیده و چند سویه است. در خانه ی آذربا از اختلاف سطح برای به هم راه دادن فضاها استفاده ممکن صورت گرفته است. نشیمن، ناهارخوری و نیم طبقه در سه سطح مشرف بر یکدیگر چنان فضای متداخل و نامعینی به وجود آورده اند که دریافت انتهای آن برای ناظر آسان نیست. 

جزئیات پروژه
  • وضعیت پروژه اتمام یافته
  • پایان پروژه ۱۳۵۱ (1972)
  • نوع پروژه
  • خانه های تک خانواری (تک خانواده)
  • ساختار اصلی دیگر
  • مساحت کل ۲۵۰۰

مخفی

ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید. پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می شود

بازگشت به بخش قبل

بستن
شروع بخش های دیگر آرچی پلاس ارتباط با ما