پروژه معماری : بانک مسکن کرمان

تصاویر و اطلاعات کاملی از پروژه بانک مسکن کرمان

پروژه ها

بانک مسکن کرمان

با همکاری جهانگیر صفاوردی، شهروز شایگان و ساویز بینش استان کرمان، کرمان، خیابان قدس، ایران ۱۳۸۲

ساختمان سرپرستی و شعبه ی مرکزی بانک مسکن کرمان بین سال های 1382 و 1386 با مساحت 4288 مترمربع طراحی و ساخته شد. این بنا در رابطه با اهداف بهره برداری طرح و مقررات شهرداری در مورد ارتفاع و عقب نشینی، در 7 طبقه طراحی شد که 2 طبقه در زیرزمین و طبقات دیگر جهت فضای عمومی و پشتیبانی های اداری در نظر گرفته شده اند. زمین تأمین شده در یک میدان مهم شهر قرار دارد که به علت موقعیت نسبتاً ویژه، از تناسبات هندسی منظم برخوردار نیست. طراحان با در نظر گرفتن اقلیم منطقه و ابنیه معماری سنّتی کرمان، بم و مناطق همجوار و از طرفی با در نظرگرفتن دستورالعمل ها و قوانین و ضوابط ساخت شهرداری استان، ویژگی های اولیه ی طرح را مشخص نمودند و پس از یافتن خط مشی مناسب در زمینه ی معماری، بهینه سازی در بهره برداری بنا و تأمین زمینه ی الگویی شاخص برای محل، طی اهدافی به طبقه بندی و تدوین اصول و مبانی نظری طراحی و ترجمه ی آن در طرح و فضاهای مورد نظر نائل آمدند. 
اهداف فوق که به واسطه عوامل مختلف عملکردی، اقلیمی، هویتی و ساختاری در بنا شکل گرفته، به ترتیب زیر تدوین شده اند: داشتن فضاهای اداری، مجهز به کلیه ی وسایل فنی امروزی و بهره برداری از انعطاف پذیری فضاها به وسیله جداکننده های سبک، پس از برقراری ساختار صلب مجموعه و برقراری شریان های همه جانبه سایت رایانه ای در کلیه ی بخش ها و طبقات و اصولاً بهره مندی از کلیه ارتباطات نوین امروزی؛ انطباق بنا با شرایط اقلیمی کرمان به ویژه گرما و شدت نور، تبادلات ویژه ی حرارتی روز و شب و فصول و برقراری جریان هوا در بخش های داخلی؛ مطالعه معماری اصیل منطقه و انطباق اولویت های کالبدی با موضوع و برقراری ارتباط و پیوند با معماری تاریخی منطقه. 
در زمینه شکل گیری فضاها و پوشش های اقلیمی، معماری بنا به صورت دو پوسته طراحی شده است. از سویی هویت بخشی به سازه در پیکره ی درونی معماری به عنوان جزء مستقل شکل گیری فضا و در نتیجه آزاد کردن نمای دو پوسته ای، توجه به استحکام و متانت معماری سنتی منطقه در راستای هویت بخشی به بنا و در نهایت برقراری شکلی فضایی و منعطف و ارتباط بصری در طبقات مرتبط و اصولاً شفافیت و سیال بودن ارتباطات بصری و فضایی در طبقات و امکان ایجاد مکان هایی مناسب جهت فعالیت های اداری مورد نظر، از نکات مهم ملحوظ در طراحی بوده است. 
جزئیات پروژه
  • وضعیت پروژه اتمام یافته
  • سال طراحی ۱۳۸۲ (2003)
  • پایان پروژه ۱۳۸۶ (2007)
  • نوع پروژه
  • ساختمان های دولتی و سازمانی
  • ساختمان های اداری
  • بانک ها
  • زیرساخت ۴۲۸۸ متر مربع
  • تعداد طبقات ۷
  • مشاوران طرح مهندسين مشاور آتك

مخفی

ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید. پسورد جدید به ایمیل شما ارسال می شود

بازگشت به بخش قبل

بستن
شروع بخش های دیگر آرچی پلاس ارتباط با ما